Chugoku&Shikoku

Tìm kiếm từ các vùng

Cả vùng Chugoku&Shikoku 
Tottori Shimane Okayama Hiroshima Yamaguchi Tokushima Kagawa Ehime Kochi

Tìm kiếm bằng tên (Cả Nhật Bản)

Tên tiếng Nhật
Tên tiếng Anh

Tìm kiếm theo khóa học

Khóa học 2 năm 
Khóa học 1 năm 9 tháng 
Khóa học 1 năm rưỡi 
Khóa học 1 năm 3 tháng 
Khóa học 1 năm

Tìm kiếm theo các đặc trưng

Đặc trưng ?
N1,N2,N3: Tỷ lệ thi đỗ N1,N2,N3 trên 50%.
ST (student/teacher) : 1 giáo viên chuyên môn sẽ đảm nhận dưới 40 học sinh.
VN (việt nam) : Tỷ lệ số học sinh việt nam trên 50%.
NN (nhiều nước) : Có nhiều học sinh đến từ các quốc gia khác
ĐH (đại học) : Tỷ lệ sinh viên theo học đại học sau tốt nghiệp trường là trên 50%. 

TL (trường lớn) : Trường có trên 500 học sinh.

Chi tiết →

N1 N2 N3  VN MN ST TL

タイトルとURLをコピーしました